Med vår långa erfarenhet vet vi att medmänsklig kontakt är viktigt för att jämna vägen för eget boende...

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende som drivs i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.

Vi tar emot klienter med beroendeproblematik.


Vi kan erbjuda:
  • MI
  • Återfallsprevention
  • Social träning
  • Nätverksarbete
  • ADL-träning
  • Psykologsamtal
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Individuella genomförandeplaner
  • Fasta aktiviteter
  • Aktivitetsresor

Vi prioriterar medmänsklig kontakt i en trivsam miljö. Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna vägen för ett eget boende i samhället.

/Ulrika Brodén, Föreståndare
© websolution