Med vår långa erfarenhet vet vi att medmänsklig kontakt är viktigt för att jämna vägen för eget boende...

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende som drivs i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.

Vi tar emot alkohol-, narkotika-, tablett och blandmissbrukare som placerats enligt Socialtjänstlagen §27 eller Kriminalvårdslagen §34. Till hemmet är både män och kvinnor välkomna.

Vi kan erbjuda:
  • MI
  • Återfallsprevention
  • Social träning
  • Nätverksarbete
  • ADL-träning
  • Psykologsamtal
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Individuella genomförandeplaner
  • Fasta aktiviteter
  • Aktivitetsresor

Vi prioriterar medmänsklig kontakt i en trivsam miljö. Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna vägen för ett eget boende i samhället.

/Ulrika Brodén, Föreståndare

Individuella vårdplaner

Utformade utefter varje individs enskilda behov och förutsättningar.

Vi erbjuder individuell utslussning, kan vara växelvis boende hemma och hos oss på Rubinen.

Mer information
Bemanning dygnet runt

Vi har en välfungerande personalgrupp med bred kompetens, där stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Personalen får kontinuerlig handledning och utbildning


Mer information
Perfekt läge...

Rubinen är inrymt i ett stort rymligt hus, bygg i sekelskiftesstil. I huset finns tio rum för boende.

Den stora härliga trädgården är ett populärt tillhåll under en stor del av året.

Mer information


© websolution