Jämnar vägen
för eget boende

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende, drivet i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.


Med vår långa erfarenhet vet vi att medmänsklig kontakt är viktigt för att jämna vägen för eget boende…

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende som drivs i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.

Vi tar emot klienter med beroendeproblematik och samsjuklighet.

SammandragRubinenKlienter20181210

SammandragUppdragsgivareRubinen20190123

Utvärdering från Socialtjänsten 1
Utvärdering från Socialtjänsten 2


Bildspelet startar automatiskt (22 bilder)


Vi kan erbjuda:

 • Familje och relationsterapeut samtal
 • KBT samtal
 • Kriminalitets program
 • Avslappningsmassage
 • ASI utredning
 • MI
 • Återfallsprevention
 • Social träning
 • Nätverksarbete
 • ADL-träning
 • Neuropsykologiska utredningar
 • Individuella genomförandeplaner
 • Fasta aktiviteter
 • Aktivitetsresor

Vi prioriterar medmänsklig kontakt i en trivsam miljö. Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna vägen för ett eget boende i samhället.

/Ulrika Brodén, Föreståndare