Jämnar vägen
för eget boende

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende, drivet i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.


Med vår långa erfarenhet vet vi att medmänsklig kontakt är viktigt för att jämna vägen för eget boende…

Rubinen är ett HVB-hem som erbjuder ett motivations- och omvårdnadsboende som drivs i privat regi. Verksamheten startade i Skara den 1 augusti 1996 och har med en erfaren och kunnig personal utvecklat en framgångsrik behandlingsmetod.

Vi tar emot klienter med beroendeproblematik och samsjuklighet.

Rapport Uppdragsgivare 20201208

Avslutadeplacering Rubinen 20200215

Rapport Rubinen Klienter 20201020

Utvärdering från Socialtjänsten 1
Utvärdering från Socialtjänsten 2


Bildspelet startar automatiskt (22 bilder)


Vi kan erbjuda:

 • Familje och relationsterapeut samtal
 • KBT samtal
 • Kriminalitets program
 • Avslappningsmassage
 • ASI utredning
 • MI
 • Återfallsprevention
 • Social träning
 • Nätverksarbete
 • ADL-träning
 • Individuella genomförandeplaner
 • Fasta aktiviteter
 • Aktivitetsresor

Vi prioriterar medmänsklig kontakt i en trivsam miljö. Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna vägen för ett eget boende i samhället.

/Ulrika Brodén, Föreståndare


Egenkontroll som en del av det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet

Som en del av Rubinens egenkontroll genomförs en uppföljning och utvärdering kring både uppdragsgivares och klienters erfarenheter, synpunkter och bedömningar av insatsernas kvalitet. I pdf-länken nedan kan du läsa mer om detta.

Läs om vår egenkontroll


Ägare, styrelse och ekonomi

Ägare till Rubinen AB är Ulrika Brodén sedan starten 1996.

Styrelsen består av:

 • Ulrika Brodén, Styrelseledamot
 • Urban Andersson, Styrelsesuppleant
 • Bo Spångberg, Huvudansvarig revisor

Omsättningen september 2019 – augusti 2020

12.200.200:-

Länk till Alla Bolag