Vi utgår från Dig
i vårdplaneringen

På Rubinen arbetar vi med individuella vårdplaner, utformade utefter varje individs enskilda behov och förutsättningar. Behandlingen i sin helhet bygger på frivillighet.


Vi arbetar med individuella vårdplaner

Utformade utefter varje individs enskilda behov och förutsättningar. Vi erbjuder individuell utslussning, kan vara växelvis boende hemma och hos oss på Rubinen. Vår personal besöker klienten i hemmet efter uppgörelse och telefonkontakt. Vi kan hjälpa till att ta kontakt med frivillig- organisationer som t.ex. NA/AA och Länkarna. Vi har önskemål om placeringstid på tre – sex månader, men även här är det naturligtvis individuellt.

Behandlingen i sin helhet bygger på frivillighet
För den allmänna trivseln finns det några få men enkla regler. Mellan den boende och ledningen på Rubinen tecknas ett boendeavtal. Detta skrivs på när den boende flyttar in på Rubinen. Hos oss gäller drogfrihet, med undantag för ordinerad medicin från läkare. Vi tolererar inte heller våld eller hot om våld, varken mot andra boende eller personal.

Niels Dige chefspsykolog, specialist i neuropsykologi som utför testningarna.

En neuropsykologisk utredning kan ge svar på om den boende har uppmärksamhets och koncentrations störningar, minnesproblem, beteendestörningar. Om brist på motivation är en obalans, om psykiskt lidande har en psykologisk bakgrund. Om det finns depression och ångest problematik, ADHD, Asberger, Borderline och demens. Bedöma arbetsförmåga och föreslå behandling, rehabilitering.

Vi har även Karin Milsom, specialistläkare i Psykiatri, som hjälper till med den medicinska vården.

Vi kan också erbjuda öronakupunktur som hjälp vid behandling av drogberoende.

Vi kan erbjuda:

 • Familje och relationsterapeut samtal
 • KBT samtal
 • Kriminalitets program
 • Avslappningsmassage
 • ASI utredning
 • MI
 • Återfallsprevention
 • Social träning
 • Nätverksarbete
 • ADL-träning
 • Neuropsykologiska utredningar
 • Individuella genomförandeplaner
 • Fasta aktiviteter
 • Aktivitetsresor

Vid placering behöver vi följande:
– Vårdplan
– Utredning
– Placeringsavtal
Vi önskar även regelbundna uppföljningsmöten.

Inskrivningsförfarande
Ansökan skickas direkt till Rubinen.

Tillsynsmyndighet
IVO 010-788 50 00